Cổ Phần Ưu Đãi Là Gì Và Tại Sao Doanh Nghiệp Nên Biết?

Khi các doanh nghiệp, startup đã bắt đầu phát triển hơn hoặc cần kêu gọi nguồn đầu tư bên ngoài thì việc tìm hiểu các loại cổ phần khác nhau với những quyền lợi đi kèm là hết sức quan trọng, chủ yếu để đảm bảo quyền kiểm soát công ty của người sáng lập.

CỔ PHẦN ƯU ĐÃI LÀ GÌ?

Các doanh nghiệp thường “quên” rằng ngoài cổ phần phổ thông thông thường, công ty cổ phần còn có thể có cổ phần ưu đãi đa dạng với những ưu thế riêng để chào mời các cổ đông/nhà đầu tư tiềm năng góp vốn.

Cổ phần ưu đãi cho phép người nắm giữ sở hữu một phần của công ty với những quyền lợi ưu tiên hơn so với cổ đông phổ thông

Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông được quy định chi tiết hơn tại điều 114 và 115 – đặc biệt với những cổ đông nắm trên 10%.

Lưu ý, cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi còn cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ tức là một tỷ lệ lợi nhuận nhất định được công ty chia cho các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần sở hữu hoặc theo Điều lệ công ty. Khi nắm loại cổ phần này, nhà đầu tư có thể được hưởng cổ tức ở một tỉ lệ nhất định mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Tại sao nên sử dụng cổ phần ưu đãi?

Theo Ezlaw, việc sử dụng những loại cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết giúp chủ doanh nghiệp, những người sáng lập của startup có nhiều quyền quyết định hơn khi công ty có những thay đổi lớn và không gặp phải nhiều sự can thiệp của các nhà đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư, việc góp vốn đầu tư vào những doanh nghiệp mới, startup với mức cổ tức được trả cao hơn và vốn hoàn lại là một dạng đầu tư an toàn hơn khi gửi tiền ngân hàng hoặc các kênh đầu tư khác. Hơn nữa, việc nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại và ưu đãi cổ tức giúp nhà đầu tư có khả năng thu hồi phần tài sản của công ty trước các cổ đông thường khi công ty bị phá sản.

Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho nhân viên (với giá thấp hoặc/và mức cổ tức nhất định) không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn mà còn mang ý như một phần thưởng nghĩa nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên.

TẠP CHÍ KHỞI NGHIỆP TRẺ

Khởi nghiệp trẻ là dự án website thuộc quản lý và phát triển bởi Bignet Solution. Website chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các bài viết đánh giá cũng như giới thiệu dịch vụ. Chúng tôi tập trung vào các hạng mục như: KHỞI NGHIỆP, QUẢN TRỊ, KINH DOANH, MARKETING, CẨM NANG, ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *