Category Archives: Quản Trị

Phương Pháp Khi Giao Tiếp

phương pháp khi giao tiếp

Chúng ta nghĩ giao tiếp chỉ là việc nghe và nói, khi thông tin được trao đổi và tiếp nhận. Nhưng sẽ thế nào nếu chỉ bằng việc giao tiếp bạn có thể gây ấn tượng với sếp của mình, thuyết phục đồng nghiệp, hay thậm chí thu hút sự chú ý trong một cuộc […]

Những Kỹ Năng Mềm Trong Kinh Doanh

kỹ năng mềm trong kinh doanh

Ngày nay, cuộc sống trở nên hiện đại, xã hội ngày càng phát triển và nâng cao đời sống của con người. Bên cạnh sự phát triển đó, yêu cầu trong xã hội cũng ngày càng cao lên để phù hợp với sự phát triển của xã hội. Và 1 trong các yêu cầu cơ […]

Điều Bạn Cần Làm Khi Bị Mất Phương Hướng Trong Kinh Doanh

Đây có lẽ là một câu hỏi ngày càng có nhiều người tìm kiếm trên google. Tôi đã thử tìm kiếm với từ khóa này và thấy những câu trả lời rất đa dạng. Có những bài viết khá chi tiết nhưng lại đứng trên góc độ của người không mất phương hướng để suy nghĩ. […]

Viết Tắt Của Các Chức Danh Và Quyền Hạn Trong Doanh Nghiệp

Trong quá trình hội nhập và phát triển, Việt Nam nói chung và lĩnh vực kinh doanh nói riêng đã tiếp cận rất nhiều thuật ngữ mới. Các thuật ngữ này được sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt, các cụm viết tắt ấy được chấp nhận như những từ ngữ phát […]