Category Archives: Quản Trị Kinh Doanh

Viết Tắt Của Các Chức Danh Và Quyền Hạn Trong Doanh Nghiệp

Trong quá trình hội nhập và phát triển, Việt Nam nói chung và lĩnh vực kinh doanh nói riêng đã tiếp cận rất nhiều thuật ngữ mới. Các thuật ngữ này được sử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt, các cụm viết tắt ấy được chấp nhận như những từ ngữ phát […]